หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.สะเมิงเหนือ > วัดศาลาโป่งกวาว


เชียงใหม่

วัดศาลาโป่งกวาว

วัดศาลาโป่งกวาว

Rating: 4.3/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศาลาโป่งกวาว ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 (บ้านโป่งกวาว) ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ได้ก่อตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2350 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2550
 
วัดศาลาโป่งกวาว มีอาณาเขตกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ที่ดินบริเวณที่ตั้ง มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา โดยมีหนังสือ กรรมสิทธิ์ที่ดินของวัด เป็น โฉนด เลขที่ 3303 ลักษณะพื้นที่ตั้งโดยรอบ ทิศใต้ติดกับถนน ด้านทิศตะวันออก ติดถนน และทุ่งนา ทิศเหนือ ติดที่ของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดภูเขา
 
วัดศาลาโป่งกวาว สร้างเมื่อ พ.ศ.2350 ในทะเบียนวัดของจังหวัดเป็นชื่อวัดศาลา ชาวบ้านเรียกว่าวัดโป่งกวาว สร้างขึ้นโดยพระแก้วร่วมกับคณะศรัทธาบ้านโป่งกวาว พระประธานในวิหารสร้างเมื่อพ.ศ.2542 หน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง เมตรครึ่งก่อด้วยอิฐถือปูน และที่วัดก็ได้มีการก่ออัฐฐิธาติของหลวงปู่ครูบาสม โดยท่านจำพรรษานานกว่า 60 พรรษา
 
รายนามเจ้าอาวาส 1.พระแก้วพ.ศ.2350-2382 2.พระดีพ.ศ.2382-2405 3. พระก๋า ขนฺติธโร พ.ศ.2406-2428 4. พระปัญญา คุณวโร พ.ศ.2429-2440 5.พระดวงแก้ว พ.ศ.2440-2472 
 
6.พระเตจา เตชธมฺโมพ.ศ.2472-2476 7. พระปัญญา คุณถาวโร พ.ศ.2476-2480 8. พระครูบาสม โอภาโส พ.ศ.2480-2536 9.พระสมุห์จำนง สญฺญโม พ.ศ.2536-2547 10.พระอธิการสมชาย นาถธมฺโมพ.ศ.2547-ปัจจุบัน
 
อาคารเสนาะสนะต่าง ๆ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นอาคารชั้นเดียวมุงกระเบื้องลอนคู่ วิหาร กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียวมุงกระเบื้องดินเผา 
 
กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2554 เป็นอาคาร สองชั้นมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท โรงครัว 1 หลัง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศาลาโป่งกวาว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)