หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.สะเมิงเหนือ > วัดโป่งปะ


เชียงใหม่

วัดโป่งปะ

วัดโป่งปะ

Rating: 4.3/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโป่งปะ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 6 (บ้านแม่ปะ) ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2369 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547
 
เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่2 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 12 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
 
วัดโป่งปะ ประวัติความเป็นมาชุมชนบ้านแม่ปะเป็นคนไทยพื้นเมือง โดยมีตำนานเล่าขานกันสืบต่อกันมีหลักฐานบันทึกเป็นตัวหนังสือล้านนาในใบลาน แต่เกิดชำรุด
 
จึงมีการบันทึกเป็นภาษาล้านนาขึ้นมาใหม่ มีใจความว่า พระโพธิสัตว์ ได้กลับชาติมาเกิดเป็นกวางทองคำที่โป่ง(ที่ราบลุ่มมีน้ำขัง)เพื่อกินน้ำ จึงให้ชื่อบริเวณนี้ว่าโป่งปะ หลักฐานการพบกวางทองคำ คือ พบรอยเท้าบริเวณก้อนหินบนดอยกิ่วพระเจ้า ภูเขาเหนือหมู่บ้าน
 
ความสำคัญ เปิดดำเนินการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลสะเมิงเหนือ นามเจ้าอาวาสพระอธิการมงคลฉายาจนสาโร
 
อาคารเสนาะสนะต่างๆประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 วิหาร กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2539 และกุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโป่งปะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)