หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.สะเมิงใต้ > วัดแม่สาบเหนือ


เชียงใหม่

วัดแม่สาบเหนือ

วัดแม่สาบเหนือ

Rating: 3.9/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่สาบเหนือ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 1 (บ้านแม่สาบ) ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2431 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร 40 เมตร มี่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 3 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
 
ประวัติความเป็นมา ชาวไทลื้ออพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มาตั้งถิ่นฐานที่ลำน้ำแม่สาบ เมื่อ 200 กว่าปีก่อนนั้น ไม่มีวัดหรือสถานที่ทำบุญจึงสร้างวัดขึ้นมา คือ “วัดแม่สาบเหนือ” ตั้งชื่อตามลำน้ำแม่สาบ
 
ปูชนียวัตถุและโบราณวัตถุในวัด 1. สมเด็จพระพุทธชัยมงคล(พระประธาน) หน้าตัก 5 ศอก สูง 6 ศอก หุ้มด้วยทองคำเปลว มีอายุประมาณ 200 ปี 2. พระสิงห์สะเรียม หน้าตัก 2 ศอก สูง 3 ศอก ทำจากต้นสะเดาที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งทางวัดได้โค่นและสร้างพระอุโบสถทับไว้และนำต้นไม้มาแกะเป็นพระพุทธรูป(พระสิงห์) ปละนำมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ
 
ความสำคัญ เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลสะเมิงใต้ และเปิดดำเนินการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นามเจ้าอาวาส พระครูขันติคุณาธาร ฉายา ขนติธโร ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้ เขต 2
 
อาคารเสนาะสนะต่างๆ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐฉาบปูน ศาลาการเปรียญ กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐฉาบปูน
 
วิหาร กว้าง 11 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐฉาบปูน ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐฉาบปูน กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่สาบเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)