หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.สะเมิงใต้ > วัดแม่สาบใต้


เชียงใหม่

วัดแม่สาบใต้

วัดแม่สาบใต้

Rating: 3.3/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่สาบใต้ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ที่ 1 (บ้านแม่สาบ) ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2452
 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2514 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 7.5 เมตร ยาว 12.50 เมตร มี่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 7ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
 
วัดแม่สาบใต้ ในอดีตวัดแม่สาบใต้ สร้างอยู่ที่สพห้วยก๋องงอง ได้เกิดไฟไหม้วัดขึ้น ทางคณะศรัทธาได้ย้ายวัดมาสร้างวัดใหม่ ณ ที่วัดแม่สาบใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2452 ชื่อวัดตั้งชื่อตามลำน้ำแม่สาบ
 
ความสำคัญ เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลสะเมิงใต้ นามเจ้าอาวาส พระอธิการพิชัย ฉายา อภิญาโณ
 
อาคารเสนาะสนะ ต่าง ๆ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9.80 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญ กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตกแต่งลวดลายมีภาพจิตกรรมรอบด้านด้านบนเป็นรูปพระเจ้า 10 ชาติ ด้านล่างเป็นรูปประเพณีและวิถีชีวิตชาวบ้าน
 
วิหาร กว้าง 9 เมตร ยาว 20.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2545 เจดีย์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างเมื่อปี 2552 ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ 2526 กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 1 หลัง และโรงเก็บของ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่สาบใต้

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)