หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.สะเมิงใต้ > วัดทรายมูล (สะเมิงใต้)


เชียงใหม่

วัดทรายมูล (สะเมิงใต้)

วัดทรายมูล (สะเมิงใต้)

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทรายมูล สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 5 (บ้านทรายมูล) ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2365 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2523 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร
 
วัดทรายมูล มี่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 4ไร่ 59.5/10 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 1 ไร่ 36 งาน 63.7/10 ตารางวา ประวัติความเป็นมา เป็นที่ดินติดกับลำห้วยนางเลียบสุดปลายลำห้วย มีทรายมากองรวมกัน จึงเรียกว่า ทรายมูลชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน
 
ความสำคัญ เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลสะเมิงใต้ นามเจ้าอาวาส พระครูโสรัจพัฒนคุณ ฉายา จิรวัฒฑโน ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้ เขต 1
 
อาคารเสนาะสนะต่างๆ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 วิหาร กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2519
 
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 14 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ 2551 กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 2 หลัง เจดีย์ กว้าง 4.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร สูง 15 เมตร หอระฆัง กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 19 เมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)