หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.สะเมิงใต้ > วัดกองขากหลวง


เชียงใหม่

วัดกองขากหลวง

วัดกองขากหลวง

Rating: 3.5/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกองขากหลวง ตั้งอยู่เลขที่17 หมู่ที่ 7 (บ้านกองขางหลวง) ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2413 มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 2 งาน91 ตารางวา
 
วัดกองขากหลวง มีความเป็นมาเท่าที่ทราบได้ก่อตั้งวัดขึ้น โดยนายหลวงเมืองนำชาวบ้านก่อตั้งขึ้น ชื่อวัเกองขากหลวงก็เนื่องจากสมัยก่อนมีการเดินทัพผ่านมาทางนี้คาดว่าเป็นทัพพระนเรศวร เหตุผลที่มาที่นี่เพราะมีชัยภูมิเหมาะสำหรับการพักทัพ
 
มีแม่น้ำสะเมิงไหลผ่าน และมีไม้ใหญ่มาก ไม้ใหญ่ที่วัดแห่งนี้เหมาะแก่การทำไม้กลอง จึงมีการทำกลอง ณ ที่แห่งนี้ การทำกลองโดยวิธีถากไม้เป็นไม้กลอง และด้วยที่แห่งนี้มีความชุ่มชื้นอยู่มากและไกลจากตัวอำเภอ ชาวบ้านขาดการศึกษาจึงทำให้คำว่าถาก กลายเป็นคำว่า ขาก
 
จึงมีการเรียกกันเพี้ยนเป็น กองขากหลวง เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 22.05 น.เกิดเพลิงไหม้กุฏิไม้สักจนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ปัจจุบันมีพระมงคลจนทปัญโญ เป็นเจ้าอาวาสและได้สร้างกุฏิใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งหลัง โดยได้งบประมาณจากมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมีพระครูธรรมคุต วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นผู้ประสานงานให้
 
รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน จำนวน 5 รูป 1. พระอธิการมาลาโท 2. พระอินตา อินทสโร 3. พระอินตา บุญธรรมมุโป 4. พระประพิน อินทปญฺโญ 5. พระมงคล จนุปฺญโญ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกองขากหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)