หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.ยั้งเมิน > วัดยั้งเมิน


เชียงใหม่

วัดยั้งเมิน

วัดยั้งเมิน

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดยั้งเมิน ตั้งอยู่เลขที่ 5 บ้านยั้งเมิน ม.3 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา ใบจองอาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 38 วา จดโรงเรียนวัดยั้งเมิน
 
ทิศใต้ประมาณ 38 วา จดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ,  วิหาร,กุฏิสงฆ์, ศาลาบำเพ็ญกุศล 3 หลังและโรงครัว ปูชะนีวัตถุมี พระพุทธรูป เจดีย์ และธรรมาสน์
 
วัดยั้งเมิน สร้างเมื่อพ.ศ.2465 ตามที่ระบุในแบบกรอบวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2483 ตามที่ระบุในแบบกรอกประวัติวัดเขตวิสุงคามสีมากว้าง 8.5 เมตร ยาว 12 เมตร ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2405 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ. 2440 พระครูถาวรมงคลวัฒน์ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดยั้งเมิน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดยั้งเมิน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)