หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.เมืองแหง > วัดแม่หาด


เชียงใหม่

วัดแม่หาด

วัดแม่หาด

Rating: 4/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่หาด ตั้งอยู่บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแหง กิ่งอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ ตามที่ทางวัดแจ้งมา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 80 วา จดลำห้วย และหมู่บ้านทิศใต้ประมาณ 80 วา จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออกประมาณ 80 วา จดป่าทิศตะวันตกประมาณ 80 วา จดหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง 
 
วัดแม่หาด เนื้อที่ 3 ไร่ 20 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479  โดยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต่อมาวัดได้ร้างไปเพราะประชาชนย้ายถิ่นฐาน จนถึง พ.ศ. 2500 เกิดอัคคีภัยขึ้นกับวัด คงเหลือแต่เถ้าถ่าน
 
ในปี พ.ศ. 2502 ประชาชนจึงร่วมกันสร้างอาคารเสนาสนะขึ้นใหม่ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระจอเรือง ปญฺญาโชโต พ.ศ. 22479-2500 รูปที่ 2 พระขวา ปภาโส พ.ศ. 2500-2502
 
รูปที่ 3 พระทิพย์คำ สุธีโร พ.ศ. 2522-2523 รูปที่ 4 พระประพันธ์ โสภโณ พ.ศ. 2523-2524 รูปที่ 5 พระทองสุข โอภาโส พ.ศ. 2524-2525 รูปที่ 6 พระบุญเป็ง กตปญฺโญ พ.ศ. 2525-2526 รูปที่ 7 พระนิรันดร์ อภิโชโต พ.ศ. 2526-2527 รูปที่ 8 พระส่วย จนฺทสุวณฺโณ พ.ศ. 2527

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่หาด

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)