หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.แสนไห > วัดอุทัยธาราม


เชียงใหม่

วัดอุทัยธาราม

วัดอุทัยธาราม

Rating: 4.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอุทัยธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 53 บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนไห ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ตามที่วัดแจ้งมา อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 62 เมตร จดลำเหมืองส่งน้ำและทุ่งนา ทิศใต้ประมาณ 62 เมตร จดทางเดิน ทิศตะวันออกประมาณ 60 เมตร
 
จดถนน ทิศตะวันตกประมาณ 60 เมตร จดลำเหมือส่งน้ำ มีที่ ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 84 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ  และกุฏิสงฆ์
 
วัดอุทัยธาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยพระเลี้ยง เมโธ ร่วมกับประชาชนจัดสร้างขึ้น ใช้ชื่อว่า วัดปางป๋อ ต่อมาในสมัยพระสิงห์แก้ว จนฺทวํโส เกิดเพลิงไหม้เสียหาย ชาวบ้านจึงย้ายจากที่ตั้งวัดเดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 200 เมตร
 
สร้างวัดขึ้นมาใหม่บนบริเวณที่เป็นวัดร้างเก่าแก่ เมื่อ พ.ศ. 2476 จึงสร้างเสร็จ ใช้นามวัดใหม่เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระอุทัย อินทฺปญโญ ซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัด และเรียกชื่อว่า วัดอุทัยธาราม การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส พระครูประพัฒโนทัย มหาวุฒโฑ เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอุทัยธาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)