หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.เปียงหลวง > วัดเปียงหลวง


เชียงใหม่

วัดเปียงหลวง

วัดเปียงหลวง

Rating: 3.6/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเปียงหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 65 บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง กิ่งอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2230
 
วัดเปียงหลวง น.ส. 3 ก เลขที่ 105 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 30 วา จดถนนและหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 30 วา จดบ้านราษฏร ทิศตะวันออกประมาณ 50 วา จดถนนและโรงเรียน ทิศตะวันตกประมาณ 50 วา ติดบ้านราษฏรอาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ แบบทรงไทยใหญ่
 
วัดเปียงหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2230 การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระนันตา นนฺทโก พ.ศ. 2441-2476 รูป ที่ 2 พระจีโน พ.ศ. 2476 - 2486 รูปที่ 3 พระโตง สุจีโณ พ.ศ. 2486-2501 รูปที่ 4 พระอธิการปานจุ่ม จีโน ตั้งแต่ พ.ศ. 2501

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเปียงหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)