หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ออน > ต.ออนเหนือ > วัดออนหลวย


เชียงใหม่

วัดออนหลวย

วัดออนหลวย

Rating: 3.2/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดออนหลวย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2350
 
วัดออนหลวย เล่ากันว่า เผ่าไทยลื้อเป็นผู้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2350 เสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โบสถ์ วิหาร วัดนี้มีหอไตรซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฏกที่เก่าแก่มาก เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์
 
พระสงกรานต์ จนฺทสีโล เป็นเจ้าอาวาส เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

โทร : 053859291

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดออนหลวย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)