หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ออน > ต.ออนกลาง > วัดพระธาตุดอยผาตั้ง


เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

Rating: 3.6/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ตั้งอยู่ เลขที่ 125 หมู่ที่ 9 บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งก่อน พ.ศ.2472 รับพระราชทานวิสงคามสีมา 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โฉนดที่ดินเลขที่ 51018 สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 7
 
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง เดิมชื่อ วัดม่อนธาตุ เมื่อปีพ.ศ.2472 มีนักบุญ และนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ชื่อว่า ครูบาศรีวิชัย หรือ ครูบาศีลธรรม ได้มาบำเพ็ญบารมีที่ถ้ำเมืองออน อำเภอสันกำแพง ในขณะนั้น ศรัทธาสาธุชนทราบข่าวก็พากันไป อาราธนานิมนต์ มาบูรณะวัดม่อนธาตุ
 
ซึ่งเจดีย์สมัยนั้นเป็นองค์เล็ก ครูบาศรีวิชัยได้นำศรัทธาญาติโยมสร้างเจดีย์ครอบองค์เก่า ให้ใหญ่โตขึ้น เท่าที่เห็นปัจจุบัน นอกจากจะสร้างเจดีย์แล้วท่าน ยังได้สร้างวิหารขี้นอีกหลัง หนึ่งข้างเจดีย์ ทางด้านเหนือ
 
แต่ยังไม่ทันสร้างเสร็จท่านอาพาธจึงต้องกลับไปรักษาตัวในเมืองเชียงใหม่ แล้วมอบให้ลูกศิษย์ชื่อว่า พระอิ่นแก้ว พระหนุนทำการก่อสร้างต่อจนเสร็จ ปี พ.ศ. 2488 ครูบาดวงต๋า ศิษย์ครูบาอีกรูปหนึ่งได้สร้างพระประธานในวิหารไว้ 3 องค์ ปางมารวิชัย
 
หลังจากนั้นมีพระอีกหลายรูปมาจำพรรษาต่อกันมา ปัจจุบันมี พระครูสิริสุตานุสิฐ เลขาเจ้าคณะอำเภอแม่ออนเป็นเจ้าอาวาส เป็นสถาน ที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)