วัดหลวงขุนวิน

วัดหลวงขุนวิน

วัดหลวงขุนวิน

ประชากร จำนวน: 4593 คน  Share Facebook  
Rating: 3.9/5 (15 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหลวงขุนวิน ตั้งอยู่ในเขตป่าต้นน้ำขุนวิน หมู่ที่ 16 บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ แต่วัดอยู่ในเขตการปกครองสงฆ์เขตตำบลดอนเปา หมู่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้าง และทำการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.2545
 
วัดหลวงขุนวิน ตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมานั้นมีเจริญรุ่งเรือง และเสื่อมไปตามยุคตามสมัยเรื่อยมา ครั้นมาสมัยหนึ่งมีหลักฐานจารึกในใบลานว่า เจ้าหมื่นคำซาว ฐานะเป็นน้องของขุนหลวงวิลังคะ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้ทำนุบำรุงวัดหลวงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
 
โดยมี ครูบาปัญญาวงศ์ศา เป็นเจ้าอาวาส ช่วงปี พ.ศ. 1760 ได้เจริญรุ่งเรืองมา เมื่อ ปี พ.ศ. 1802 พม่าเข้าตีเมืองเชียงใหม่แตก วัดนี้จึงกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2497 ครูบาอุ่นเรือน สุภทโท อยู่วัดบ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง มาบูรณะวัดนี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อบูรณะเสร็จได้นิมนต์ครูบาอภิชัยขาวปี มาเป็นประธานร่วมฉลองเมื่อปี พ.ศ. 2501
 
และต่อมา ปี พ.ศ. 2512 ครูบาอุ่นเรือนอาพาธหนัก และได้มรณภาพไปในปี พ.ศ. 2527 ที่วัดบ้านกวน ต่อมาเจ้าชื่นสิโรรส ได้นิมนต์หลวงปู่เณรจันทร์ อุ่นเรือน จากวัดอุโมงค์ เณรจันทร์ มาจำพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ปี พ.ศ. 2532 ได้มีพระอาจารย์ สมบูรณ์ รตนญาโณ วัดเขาแหลม จังหวัดเพชรบูรณ์ จำพรรษาอยู่ได้ 8 ปี และได้มอบให้แก่พระอาจารย์ จรัญ ทกขญาโณ แห่งวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ดูแลสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 
วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์อันสวยงาม ประกอบกับมีเสนาสนะต่าง ๆ เช่น เจดีย์ และวิหารของวัดที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาในสมัยต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ลักษณะองค์ระฆังเล็กบนชั้นฐานปัทม์ย่อเก็จ เปรียบเทียบได้กับเจดีย์วัดชมพู วัดเชษฐา วัดผ้าขาว ในเขตเมืองเชียงใหม่ วิหารและอุโบสถเป็นอาคารยกพื้นก่ออิฐ โครงสร้างเสาและเครื่องหลังคาไม้มุงกระเบื้องดินเผา
 
ตกแต่งและประดับชิ้นส่วนประกอบตัวอาคาร ในส่วนหน้าบัน โก่งคิ้ว หูช้าง อุดปีกนก ช่อฟ้า ตัวนาค ฯลฯ มีการแกะสลัก – ฉลุไม้ และประดับกระจกลงรักปิดทอง โดยเฉพาะรูปแบบการก่อสร้างกำแพงแก้ว แวดล้อมส่วนพุทธาวาสและทำโขงประตูนั้น เปรียบเทียบรูปแบบและมาตราส่วนได้ชัดเจนใกล้เคียงกับวัดไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
ประมาณอายุสมัยการก่อสร้างของวัดหลวงขุนวิน จากรูปแบบผังการก่อสร้างและเค้าโครงร่างเดิมของรูปแบบเจดีย์ประธาน ว่าอยู่ในระยะต้นพุทธศตวรรษที่ 21 หรือเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และไปปฏิบัติธรรมเจริญศีลภาวนาได้ทุกวัน
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.watluangkhunwin.net
แผนที่ วัดหลวงขุนวิน แผนที่วัดหลวงขุนวิน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหลวงขุนวิน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)