วัดดอนเปา

วัดดอนเปา

วัดดอนเปา

ประชากร จำนวน: 2045 คน  Share Facebook  
Rating: 3/5 (6 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนเปา ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ น.ส.3 เลขที่ 50 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 60 วา จดถนน ทิศใต้ ประมาณ 56 วา จดถนน ทิศตะวันตกประมาณ 77 วา ทิศตะวันออก ประมาณ 71 วา จดถนนคันเหมือง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ น.ส.3 เลขที่ 40 และอีกแปลงเนื้อที่ 5 ไร่ 49 ตารางวา
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรและพุทธประวัติ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอไตร หอฉันท์ อุโบสถ หอระฆัง โรงครัว ห้องน้ำ นอกจากนี้มีโรงเรียนวัดดอนเปา (กองราษฎร์นุสรณ์) เป็นโรงเรียนระดับประถม
 
มีห้องสมุดของอำเภอแม่วาง ศาลารวมใจพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช โรงทอผ้า ศาลาทรงในพระองค์สมเด็จพระนางพระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ วัดดอนเปาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2457 เดิมทีวัดตั้งอยู่ในป่าชื่อวัดสันคะยอม มีครูบาธรรมทิน ธมุมทินโน อดีตสังฆราชามณหลพายัพ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและองค์เดียวของวัดสันคะยอม
 
ท่านครูบาธรรมทินเป็นพระนักปฏิบัติธรรม มีความรู้แตกฉานในด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานฐานถึงขั้นปรมัตถ์ จงมีลูกศิษย์ ศรัทธาญาติโยมเลื่อนใส มีชื่อเสียงไปทั่วมณหณพายัพสมัยนั้น จนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น คือพระเจ้าอินทวีไชยานนท์ เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 7 พร้อมทั้งพระธิดาพระราชชายาดารารัศมี (พระราชชายาในรัชกาลที่5)
 
ทรงเคารพกราบไหว้จนได้รับแต่งตั้งให้เป็ถึงสังฆราชามณพายัพ ปกครองในสมัยนั้น 4 แขวง อำเภอคือเมืองหอด,แม่วาง,สันป่าตอง,จอมทอง หลังจากท่านครูบาธรรมทิน ได้มรณภาพลง ท่านครูบาเมธา สุเมโธ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านครูบาธรรมทินได้เข้าร่วมกันลูกศิษย์ศรัทธาชาวบ้านย้ายวัดเนื่องจากห่างไกลจากบ้านมาก
 
การเดินทางไปทำบุญของศรัทธาไม่สะดวก ในสมัยนั้นโจรชุกชุมมาก พระอธิการเมธา สุเมโธ จึงได้เข้าร่วมกับศรัทธาชาวบ้านย้ายวัดมาสร้างใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อวัดสันคะยอมเป็นดอนเปา สันนิษฐานว่าที่ตั้งปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นเยอะ
 
ต่อมาเหลือแต่ดอนเปาและครูบาบุญบากับลูกศิษย์อีกท่านได้ไปสร้างสร้างวัดรังสีสุทธารามและพ่อหนานคำสุขตอนนั้นเป็นพระอีกรูปได้ไป สร้างวัดชัยมงคลขึ้นอีกวัดหนึ่ง การบริหารและการปกครองของวัดดอนเปา พระครูสุเมธธรรมวงศ์ ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดดอนเปา
แผนที่ วัดดอนเปา แผนที่วัดดอนเปา
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดอนเปา
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)