หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.ห้วยทราย > วัดแม่แอน


เชียงใหม่

วัดแม่แอน

วัดแม่แอน

Rating: 4/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่แอน เลขที่ 86 บ้านแม่แอน หมู่ที่ 4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน นส.3อาณาเขตติดกับสถานที่ต่าง ๆ มีดั้งนี้
 
ทิศเหนือ จดลำน้ำเหมืองทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์ทิศตะวันออก จดทุ่งนาทิศตะวันตก จดที่ทำกินของชาวบ้านที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
 
ประวัติของเป็นมา วัดแม่แอน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้านแม่แอน และสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เมื่อปีพุทธศักราช 2456 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2546 ปัจจุบันวัดแม่แอนมีอายุ 102 ปี (พุทธศักราช 2558)
 
สิ่งก่อสร้างในวัดมีดั้งนี้ 1. วิหาร 2.กุฏิ 3. ศาลาเปรียญ 4. ศาลาเอนกประสงค์ 5. ศาลาบาตร 6 .หอฉัน 7.หอระฆัง 8.เจดีย์ ห่างจากวัดแม่แอนไป ประมาณ 1 กิโลเมตร มีรอยพระพุทธบาทห้วยหลวงบ้านแม่แอน รอยพระหัตถ์ และบ่อน้ำทิพย์ ได้ค้นพบเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2552 พระครูวินัยธรจักรา วรญาโณ เจ้าอาวาสวัดแม่แอน

โทร : 053301297

มือถือ : 0846101688

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่แอน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)