หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.สันโป่ง > วัดสุวรรณาวาส


เชียงใหม่

วัดสุวรรณาวาส

วัดสุวรรณาวาส

Rating: 3.1/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุวรรณาวาส คำว่า"บ้านดง" เป็นชื่อเรียกมาจากอดีตกาลเมื่อประมาณ 190 กว่าปีมาแล้ว ที่ตั้งของหมู่บ้านดง อยู่ ณ เลขที่ 295 หมู่ที่ 9-5 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นป่าทึบมาก มีต้นไม้นาๆชนิด ตั้งแต่ บ้านสันโป่ง บ้านป่าติ้ว บ้านหนองอาบช้าง ยังเป็นป่าไม้ติ้ว ซึ่งติดต่อกันกับเขตของบ้านดง ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งข้างแม่นำ้ปิง ด้านทิศตะวันตก
 
สมัยนั้นผู้คนจะเดินทางสัญจรไปยังอีกฝั่งแม่น้ำปิง จะออกไปทางถนนใหญ่ สายเชียงใหม่-ฝาง ยังลำบากมาก มีแต่พวกสัตว์ดุร้ายนา ๆ ชนิด เช่น เสือ ลิง ค่าง ชะนี กวาง และสัตว์อื่นๆ อีกมากมายที่อาศัยอยู่โดยจะคอยปลุกปล้ำทำร้าย ผู้คน เด็กเล็กและชาวบ้าน จะเดินทางไปไหนบางทีต้องคอยระวัง
 
นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านล่าสัตว์ หาเนื้อกินเป็นอาหารเท่านั้น อยู่มานานๆ เข้ามามีชาวบ้านที่ชอบล่าสัตว์ ก็ได้จัดแสวงหาที่ทำกินจึงได้พากันแผ้วถางป่าทำไร่นาบ้าง กันเล็กน้อย และแล้วนานๆเข้าก็ได้ทำการบุกเบิก การใหญ่จัดเป็นที่ทำกิน จนสภาพป่าทึบก็กลายเป็นท้องทุ่ง ที่มีแต่การทำสวน ทำไร่ ทำนากันมาตลอด ความกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร เศษ
 
และราวๆในปีประมาณปี พ.ศ.2345 พวกที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง จึงทำนากัน จัดตั้งสำนักสงฆ์ และก็ทำการปลูกสิ่งก่อสร้าง คือศาลาหลังเล็กๆ ขึ้นมาใช้เป็นสถานที่สำหรับทำบุญและจึงได้กราบอาราธนานิมนต์ พระอธิการโม่ง ไม่ทราบฉายา มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่จำพรรษา ประมาณ 10 ปี แล้วท่านก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น
 
แล้วต่อมาศรัทธาชาวบ้านจึงได้นิมนต์เจ้า อธิการเหล้อ ไม่ทราบฉายา มาเป็นเจ้าอาวาสแทนในปี พ.ศ.2355 ดังนั้นจึงได้สร้างกุฏิเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งหลังเล็ก ๆ เอาไว้เพื่อแก่พระภิกษุได้พักอาศัยจำพรรษา ให้วัดจะได้เป็นปึกแผ่นใหญ่โตขึ้น จึงได้ตั้งชื่อวัดเสียใหม่ว่า "วัดบ้านดงรินคำ"
 
บ้านดง เป็นหมู่บ้านที่ไกลถนนใหญ่ การสัญจรไปมาไม่สพดวก ต้องเดินลัดทุ่งนาซึ่งยากลำบากมาก เมื่อเวลามีผู้คนทีี่ล้มเจ็บไข้ได้ป่วย จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะต้องใช้คานหาม ลัดตามทุ่งนาจนถึงถนนใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2480 จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่เป็น "วัดสุวรรณาวาส" (สมัยเจ้ากาวีละผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่) จนถึงปัจจุบัน  

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสุวรรณาวาส

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)