หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.สันโป่ง > วัดสันโป่ง (สันโป่ง)


เชียงใหม่

วัดสันโป่ง (สันโป่ง)

วัดสันโป่ง (สันโป่ง)

Rating: 4.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันโป่ง (สันโป่ง) ประวัติและความเป็นมาบ้านสันโป่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานในตำนานที่จารึกไว้ในหลักฐานคัมภีร์ ชื่อว่า "กัมมวาจาจารย์" ฉบับใบลาน การที่ได้ชื่อว่า "บ้านสันโป่ง" เนื่องจากที่ดินเป็นป่าพงไพร เป็นสันดอนและเป็นดินโป่ง (ดินหอม)  
 
ซึ่งวัวควายและสัตว์ต่างๆ ชอบพากันไปแทะกินอยู่ทางทิศเหนือของวัดสันโป่ง ในปัจจุบันบ้านสันโป่งและวัดได้สร้างขึ้นประมาณ ปีพุทธศักราช 2225 ในประวัติของกรมศาสนา ผู้ก่อตั้งบ้านชื่อ "ปู่เล็ง และปู่แผน" พร้อมด้วยคณะ 5  คน เป็นชาวบ้านป่าซางเฮือง (ป่าซางงามในปัจจุบัน)
 
ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มาแสวงหาที่ดินเป็นที่ราบลุ่มจะตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยและการเพาะปลูก เดินทางด้วยเท้ามาตามริมฝั่งแม่น้ำปิง รอนแรมตลอดมา สุดท้ายได้มาเห็นที่ราบลุ่มแห่งนี้ก็เป็นที่พอใจจึงได้แผ้วถางป่าดงแห่งนี้สร้างบ้าน จึงพาบริวารลูกหลานมาอยู่ด้วย และได้สร้างวัดขึ้นตรงกลางหมู่บ้าน ในปัจจุบันเป็นวัดร้าง
 
เนื่องจากที่ตั้งบ้าน อยู่ริมธารห้วยหลวงไหลลงสู่ทิศตะวันออก จนถึงแม่น้ำปิง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 500 เมตร ภายหลังถูกน้ำห้วยหลวงเอ่อนอง ในฤดูฝนน้ำท่วมบ้านและวัดทุกปี จึงย้ายวัดไปอยู่ทางทิศเหนือ คือ วัดสันโป่งในปัจจุบัน
 
และต้องย้ายบ้านตามแนวยาวบ้านตามไปด้วย ดังเป็นที่อยู่ในปัจจุบันบ้านสันโป่ง  เดิมเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และเป็นศูนย์กลางของตำบลสันโป่ง ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีความเห็นว่าควรกระจายอำนาจการปกครองเป็นหมู่บ้านดังนี้ คือ หมู่ 6 บ้านหม้อ  และหมู่ 11 บ้านใหม่จอมแตง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันโป่ง (สันโป่ง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)