หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.สันโป่ง > วัดมณีประดิษฐ์


เชียงใหม่

วัดมณีประดิษฐ์

วัดมณีประดิษฐ์

Rating: 3.2/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมณีประดิษฐ์ เลขที่ 25 หมู่ 7 ร้องเกิด ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50180 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2484 เดิมชื่อ วัดสันสะเลียม
 
วัดมณีประดิษฐ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ประสบปัญหา อุกทกภัย จึงได้ย้ายมาตั้งวัดใหม่ ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อปี 2484 โดยกำนันคำ มณีรัตน์ และประชาชนทั่วไป โดยในปีแรกได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโพธินิมิตร มาจำพรรษา เพื่อรักษาการเจ้าอาวาส

โทร : 053860833

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดมณีประดิษฐ์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)