หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.สะลวง > วัดสิทธิทรงธรรม


เชียงใหม่

วัดสิทธิทรงธรรม

วัดสิทธิทรงธรรม

Rating: 3.5/5 (15 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสิทธิทรงธรรม หรือวัดสะลวงใน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 2 ไร่ ขึ้นทะเบียนวัดเมื่อ พ.ศ. 2435 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2441 เดิมวัดนี้นับถือศาสนพุทธ ลัทธิลังกา หรือสิงหล
 
วัดสิทธิทรงธรรม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่ ราชวงศ์มังราย วัดสิทธิทรงธรรมหรือสะลวงใน เป็นวัดเก่าแก่ของล้านนา โดยวัดนี้จะมีอุโบสถกลางน้ำ
 
ปัจจุบันหนองน้ำตื้นเขินและมีการนำดินมาถม วัดสิทธิทรงธรรม หรือสะลวงใน มีวิหารเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก แบบภาษาล้านนา จำนวนมากกว่า 500 ผูก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสิทธิทรงธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)