หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.สะลวง > วัดประกาศธรรม


เชียงใหม่

วัดประกาศธรรม

วัดประกาศธรรม

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดประกาศธรรม เลขที่ 251 หมู่ 4 กาดฮาว ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50330 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2407 พระณัฐลักษณ์ กิตฺติภทฺโท เจ้าอาวาสวัดประกาศธรรม
 
วัดประกาศธรรม หรือวัดกาดฮาว ในสมัยท่านพระครูอุดม วุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอแม่ริมมีความคิดที่จะตั้งนามวัดให้เข้าตามหลักศาสนา ท่านได้เอาคำว่า กาด มาเป็นหลักในการตั้งชื่อ จึงได้ชื่อว่า วัดประกาศธรรม สภาพแวดล้อมหมู่บ้านเป็นพื้นที่เนินและราบลุ่ม มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่านคือ แม่น้ำฮาวกับแม่น้ำแม่ริม ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
 
ส่วนระบบสาธารณูปโภค บ้านกาดฮาวใช้ไฟฟ้าของเขตแม่แตงรหัสไปรษณีย์ใช้ของเขตแม่แตงคือ50330 (ปณ.สันป่ายาง) อาณาเขต ทิศตะวันออก – เขตติดต่อพื้นที่ป่า,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(วิทยาเขต สะลวง – ขี้เหล็ก) ทิศใต้ - เขตติดต่อกับบ้านสะลวงนอก – สะลวงใน ทิศตะวันตก – เขตติดต่อพื้นป่า,บ้านห้วยส้มสุก ทิศเหนือ – ติดกับบ้านสันป่าตึง,บ้านหนองก๋าย(เขตพื้นที่ อำเภอแม่แตง)
 
การเดินทาง เส้นทางที่ 1 จากถนนโชตนา(เชียงใหม่ – ฝาง) เข้าสู่ ถนนสายแม่ริม – ปาย เข้าทาง อบต.ริมเหนือ เส้นทางที่ 2 จากถนนโชตนา(เชียงใหม่ – ฝาง) ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมา(คณะเกษตร) เส้นทางที่ 3 จากถนนปาย – แม่ฮ่องสอน ทางเข้าบ้านทุ่งใหม่สหกรณ์ เส้นทางที่ 4 จากถนนจากถนนปาย – แม่ฮ่องสอน เข้าทางบ้านท่าข้าม

โทร : 053374367

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดประกาศธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)