หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.ริมใต้ > วัดรัตนาราม


เชียงใหม่

วัดรัตนาราม

วัดรัตนาราม

Rating: 3.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดรัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 139/4 หมู่ 4 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะภายในวัดมี วิหารใหญ่ วิหารเล็ก อุโบสถลานนาไทย หอพระไตรปิฎก ศาลากลอง ศาลาการเปรียญ กุฏิวชิรสามัคคี โรงครัว ซุ้มประตูโขง หอระฆัง ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ พระพุทธรูป
 
วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอำเภอแม่ริม ความเป็นมาของวัดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดต้นแก้ว เพราะมีดอกแก้วเป็นสัญลักษณ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐาน มูลเหตุในการสร้างวัดนี้อาศัยจิตศรัทธาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวพม่าเพราะจากการศึกษาพบในคัมภีร์ใบลานแต่คาดว่าคงสร้างประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว
 
ที่ตั้งเดิมของวัดอยู่กลางทุ่งนาต่อมาได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันนี้ โบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดมีลักษณะ อุโบสถ รูปแบบล้านนาหลังคา 2 ชั้น 2 ตับ ประดับหางหงส์ ด้วยไม้แกะสลัก หน้าตกแต่งด้วยไม้แกะสลักลวดลายก้านขดลงรักปิดทองรวมทั้งคันทวย โก่งคิ้วประดับด้วยนาค 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน มีรวงผึ้งตรงหางนาค เสาตกแต่งด้วยกระจกสี วิหาร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
 
ส่วนหน้าบันสลักลงรักปิดทองพฤกษา ประดับด้วยกระจกสีน้ำเงิน หน้าต่างแกะสลักพระพุทธประวัติ บานประตูทั้งสองข้างมีภาพแกะสลักรูปพระอินทร์ หลังสองชั้นเครื่องประดับหลังคาคล้ายวัดทั่วไป คือ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
 
ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศาลากลองเป็นที่ตั้งกลองบูชาโบราณ หอไตรมีสองชั้นชั้นบนทำด้วยไม้ หน้าบันก่ออิฐถือปูนแกะสลักลงรักปิดทองลายพระอินทร์ ชั้นล่างกิออิฐถือปูน ลักษณะพิเศษของหอไตรจะไม่มีบันไดขึ้นชั้นบน ปูชนียวัตถุ เจดีย์ทรงล้านนาล้อมรอบด้วยกำแพง ที่กำแพงมีภาพวาดลวดลายสัตว์ประจำปีเกิดต่าง ๆ รอบเจดีย์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดรัตนาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)