หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.แม่แรม > วัดแม่แรม


เชียงใหม่

วัดแม่แรม

วัดแม่แรม

Rating: 3.5/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่แรม เลขที่ 133/9 ม.6 ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โฉนดเลขที่ 29390 เล่มที่ 284 หน้า 90 เนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 5 ตารางวา ได้เริ่มแผ้วถางเมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2525 จ.ศ1244 รศ101 คศ 1283 ปีมะเมีย เดือน 6 เหนือ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ใต้ สร้างศาลาขึ้น 1 หลังมุงด้วยใบตอง
 
สร้างกุฏิด้วยหลังคาพระเมืองใจ ขนฺติโก เจ้าสำนักจำพรรษามาได้ 11 พรรษา ได้ปรึกษากับคณะกรรมการศรัทธาญาติโยมในหมู่บ้านจำนวน 20 หลังคา เรือนสร้างวิหารชั้น 1 หลัง
 
ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1-7 เมษายน 2434 เดือน 7 เหนือขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเส็ง ลส 1255 รศ 122 คศ 1893 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2425 พระครูบุญธรรม ธมฺมโธโต เจ้าอาวาสวัดแม่แรม

โทร : 053860594

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่แรม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)