หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.ดอนแก้ว > วัดดาราภิมุข


เชียงใหม่

วัดดาราภิมุข

วัดดาราภิมุข

Rating: 4.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดาราภิมุข ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงสร้างให้บุตรี คือ เจ้าดารารัศมี พระวรชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในราวปีจุลศักราช 1247 หรือตรงกับพุทธศักราช 2428 
 
ตามตำนานนั้นกล่าวว่า วัดดาราภิมุข สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงสร้างให้บุตรีคือ เจ้าดารารัศมี  พระวรชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในราวปี จุลศักราช 1247 หรือพุทธศักราช 2428
 
การสร้างวัดดาราภิมุขขึ้นนี้เป็นดำริของเจ้าดารารัศมี เพื่อเป็นการตอบแทนกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อแม่นม ซึ่งแม่นมตามปรากฏเล่าขานสืบต่อกันมาคือ นางเต็ม (แม่นางกัลยารักษ์) ไม่ทราบนามสกุล โดยมีบ้านอยู่ในเขตบ้านบ่อปุ๊ หมู่ที่ 1 ในปัจจุบัน (จากคำบอกเล่าของ พ่อหลวงบุญสม ณ เชียงใหม่ อดีตผู้ใหญ่บ้าน สายสกุล ณ เชียงใหม่)
 
วัดดาราภิมุข มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดบ่อปุ๊” ที่มีชื่อเรียกอย่างนี้ เพราะเรียกตามชื่อหมู่บ้าน เพราะภายในหมู่บ้านห่างจากวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ มีความกว้างประมาณ 4 เมตร  
 
ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสะอาดสามารถดื่มกินได้ ด้วยน้ำบ่อที่ผุดขึ้นมาซึ่งภาษาเหนือเรียกว่า “ปุ๊” จึงเป็นชื่อหมู่บ้าน และวัดในเขตหมู่บ้านนี้ว่า บ่อปุ๊
 
เสนาสนะถาวรวัตถุภายในวัดดาราภิมุข ประกอบด้วย พระวิหาร, เจดีย์, ธรรมมาสน์โบราณ อายุกว่า 100 ปี, ศาลาการเปรียญ, กุฎิสงฆ์, พระตำหนักจำลองพระราชชายาเจ้าดารารัศมี, พระอุโบสถปิยะดารา (กำลังก่อสร้าง)
 
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวัดดาราภิมุขคือ เมื่อครั้งปีพุทธศักราช 2502 ได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ โดยไฟได้เผาผลาญกุฎิสงฆ์ซึ่งทำด้วยไม้ทั้งหลัง พร้อมกับวัตถุมีค่าได้ถูกไฟเผาผลาญเกือบสูญสิ้นหมด อาทิ เช่น ดอกไม้ทองคำ เงิน –แหวน พระพุทธรูปที่ทำด้วยทองคำ เงิน นาค สัมฤทธิ์  อันเป็นสมบัติที่เจ้าดารารัศมีมอบถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับวัดดาราภิมุข
 
สิ่งที่เหลือจากการถูกไฟไหม้ คือ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลองยาว นอกจากนั้นถูกไฟเผาจนหมดสิ้น ประเพณีที่สำคัญซึ่งถือเป็นประเพณีประจำปี ของวัดดาราภิมุข นั้นคือ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ และงานทักษิณานุปทานเจ้าดารารัศมี และอดีตเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงผู้มีอุปการคุณแก่วัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และงานทำบุญน้ำบ่อปุ๊เป็นประจำทุกปี
 
ปัจจุบันทางวัดดาราภิมุขร่วมกับคณะศรัทธาวัด ได้ดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักจำลอง เพื่อประดิษฐานพระรูปของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระรูปขึ้นพระตำหนักเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553
 
และประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา และน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ทรงมีต่อแผ่นดินล้านนา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดาราภิมุข

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)