หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.สันป่ายาง > วัดป่าผาแด่น


เชียงใหม่

วัดป่าผาแด่น

วัดป่าผาแด่น

Rating: 2.6/5 (64 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าผาแด่น ผาแด่นเป็นเนินเขาอยู่ทางด้านตะวันออกของภูเขาสูง (ยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดส่องหน้าผาเดิมชื่อว่า ผาแดด) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 60 กิโลเมตร
 
วัดป่าผาแด่น เป็นสถานที่สัปปายะ เงียบสงบ อากาศสดชื่น ร่มรื่นด้วยธรรมชาติ พืชพันธุ์ไม้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม บริเวณที่ราบเชิงเขาและหุบเขา เป็นที่ตั้งบ้านเรือนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านผาแด่น หมู่บ้านผาแตก หมู่บ้านแม่จิ๊ว หมู่บ้านเอียก หมู่บ้านแม่หลอด และหมู่บ้านแม่นาฮ่าง มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 200 คน ประชาชนประกอบอาชีพกสิกรรม ปัจจุบันทีถนนและไฟฟ้าเข้าถึงบ้านผาแด่น
 
ความเป็นมาของที่พักสงฆ์ ก่อนปี พ.ศ. 2482 บริเวณผาแด่นเป็นป่าดงพงไพร มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและชุกชมไปด้วยสัตว์ป่า เช่น  กวาง เก้ง ลิง หมู่ป่า เสือ งู ไก่ป่า และนกต่าง ๆ มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่ 17 ครอบครัว ประกอบอาชีพล่าสัตว์ หาของป่า และทำไร่เลื่อนลอย
 
ในปี พ.ศ. 2482 ได้มีพระธุดงค์กรรมฐานจากภาคอีสาน 2 รูป คือ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมมธโร) ได้เดินทางจาริกธุดงค์มาถึง ณ ผาแด่นนี้ ได้พิจารณาเห็นเป็นสัปปายะ เหมาะแก่การเจริญกรรมฐาน จึงพากันหยุดปักกลดพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ริมน้ำบำเพ็ญเพียรภาวนา และออกบิณฑบาตโปรดสัตว์กับชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
 
ชาวเขาได้เกิดความเลื่อมใสในพระอาจารย์ทั้งสอง จึงได้สร้างที่พักอาศัยถวาย สำหรับการปฏิบัติภาวนาบนเนินเขา ซึ่งเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาพร้อมทั้งได้อาราธนาให้อาจารย์ทั้งสองจำพรรษา ณ ผาแด่น ซึ่งอาจารย์ทั้งสองได้อบรมชาวเขาเหล่านั้น ให้รู้จักบาปบุญ คุณโทษ
 
และรักษาศีล บำเพ็ญจิตภาวนา จนเกิดความเลื่อมใสใน พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หันมานับถือไตรสรณคมน์ เลิกนับถือภูตผีปีศาจ มีจิตใจเห็นถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม เป็นทัพยากรบุคคลที่ดีของประเทศชาติบ้านเมือง
 
ที่พักสงฆ์ผาแด่น เป็นสถานที่ที่พระภิกษุสามเณร อุปาสกอุบาสิกา จากทิศทั้ง 4 มาบำเพ็ญภาวนามิขาด ชาวเขาก็ได้รับความเมตตาจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้กรุณาแนะนำสั่งสอน เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  พระอาจารย์บุญรอด ฉนฺทปาโล (อ.ดำ)

เว็ปไซต์ : www.วัดป่าผาแด่น.com

มือถือ : 0833218663

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)