หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.สันมหาพน > วัดปากทาง


เชียงใหม่

วัดปากทาง

วัดปากทาง

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปากทาง เลขที่ 360 หมู่ 7 ปากทาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50150 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2481 พระมหาวินัย ธมฺมวิชโย เจ้าอาวาสวัดปากทาง
 
ในครั้งอดีตบ้านปากกองเป็นเส้นทางผ่านของเกวียนวัวล้อที่ชาวบ้านบรรทุกไปมาเพื่อทำการค้าจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยบ้านปากกองเป็นเส้นทางผ่านเข้าออกของทุกหมู่บ้าน เพื่อไปทำการหรือไปทำธุรกิจและพักผ่อนด้วยเหตุที่เป็นทางผ่าน เช่น บ้านบง บ้านเด่น บ้านทุ่งหลวง ด้วยเหตุผลนี้จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านปากทางหรือปากตรงมาจนถึงปัจจุบัน
 
ในอดีตวัดปากทางเป็นวัดของไทยใหญ่ การก่อสร้างจึงไม่ชัดเจนมากนัก ต่อมาเมื่อพระดวงจันทร์เป็นเจ้าอาวาสก็ได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเสนาต่างๆ หลายอย่าง เช่น วิหาร ศาลากลางเปรียญ กุฏิสงฆ์ ห้องน้ำ โรงครัว กำแพงวัด เป็นต้น ซึ่งปรากฏให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นจนถึงปัจจุบัน

มือถือ : 0894314981

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปากทาง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)