หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.สันป่ายาง > วัดหนองบัวน้อย


เชียงใหม่

วัดหนองบัวน้อย

วัดหนองบัวน้อย

Rating: 2.9/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น. 
 
วัดหนองบัวน้อย หมู่ 1 หนองบัวน้อย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50330  ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2397  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2540
 
วัดหนองบัวน้อย สร้างเมื่อ พ.ศ.ใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานตามคำบอกเล่าของ พ่อน้อยอุ่น สมมะนะซึ่งได้ฟังคำเลาของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าสืบทอดต่อกันมา บอกว่าเดิม มีครูบาสม เป็นผู้ก่อตั้งวัดและตั้งชื่อว่าวัดหนองบัวไจยพ่อน้อยอุ่น สมมะนะเป็นคนหนองบัวน้อยโดยกำเนิดเคยบวชเรียนที่วัดหนองบัวน้อยมาก่อน
 
และเป็นลูกศิษย์ของครูบาหลวง กันติยะ (ฟั่น อาจาโต) จึงนาเชื่อถือได้ว่าวัดหนองบัวน้อยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานาน โดยมีหลักฐานสำคัญ คือ พระประธานองค์ใหญ่ในวิหาร ซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่า แต่เดิมวัดหนองบัวน้อยเป็นวัดที่ชาวพม่าสร้างขึ้น จึงสันนิษฐานว่าวัดหนองบัวน้อยเป็นวัดที่เก่าแก่ พระอธิการประพันธ์ ปวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองบัวน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)