หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แจ่ม > ต.ท่าผา > วัดพระบาท (ท่าผา)


เชียงใหม่

วัดพระบาท (ท่าผา)

วัดพระบาท (ท่าผา)

Rating: 3.5/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระบาท (ท่าผา) ประวัติวัดพระบาท โดยสังเขป วัดพระบาท ตั้งอยู่เลขที่ 70 บ้านป่าหนาด ถนนแม่แจ่ม - ฮอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  3 งาน 15 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 129  
 
อาณาเขตทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น 1 วา จดที่นาของเอกชน ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 1 วา จดที่นา ของเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 15 วา 1 ศอก จดลำเหมืองสาธารณะ  ทิศตะวันตกประมาณ 15 วา 1 ศอก จดที่นาของเอกชน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารเป็นอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ หน้าจั่วแกะสลักลายไทย ศาลาบาตรและ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีรอยพระพุทธบาท
 
วัดพระบาท เริ่มสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2451 โดยครูบาเตชะ ต่อมาใน พ.ศ. 2453 มีการสร้างเสนาสนะ มากขึ้นมีสภาพเป็นวัดที่สมบูรณ์ อาจถือว่าตั้งเป็นวัดใน พ.ศ. นี้ พระครูพุทธบทโสภิต โสภณปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาท

มือถือ : 0810214894

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระบาท (ท่าผา)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)