หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แจ่ม > ต.ช่างเคิ่ง > วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)


เชียงใหม่

วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)

วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)

Rating: 3/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านเจียง (วัดเจียง) หมู่ 3 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2417  เป็นวัดโบราณสถานพ.ศ.1974 ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร พระครูวีรกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านเจียง (เจียง)
 
พระเจ้าแสนตอง พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแจ่ม แต่เดิมประดิษฐานที่วัดร้างทุ่งเชียงใหม่ ต่อมาชาวอำเภอแม่แจ่มจึงได้อันเชิญอาราธนาแห่เพื่อขอฝน กระทั่งปีพ.ศ.2509 พระธรรมโมลีเจ้าคณะภาค 7
 
มีคำสั่งให้อาราธนาพระพุทธรูปแสนตองมาขึ้นทะเบียน และประดิษฐาน ณ วัดเจียง พระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เคยแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นเป็นประจักษ์แก่ชาวอำเภอแม่แจ่มหลายครั้ง เช่น ครั้งที่อาราธนามาประดิษฐาน ณ วัดเจียง ทำให้เกิดฝนตกโดยฉับพลัน เป็นต้น
 
อุโบสถ วัดเจียง โครงสร้างหลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ฝาผนังโบกปูน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติและพระเจ้าสิบชาติ
 
พระเจดีย์ (บริโภคเจดีย์) วัดเจียง ประดิษฐานด้านหลัง มณฑปพระเจ้าแสนตอง อยู่ระหว่างวิหารกับอุโบสถ เป็นเจดีย์ลักษณะหกเหลี่ยม สูงประมาณ 18 เมตร ลักษณะองค์เจดีย์ไม่เหมือนกับเจดีย์ทั่วไปในประเทศไทย ทางกรมศิลปากรในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2539

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)