หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.แม่ปั๋ง > วัดพระเจ้าตนหลวง


เชียงใหม่

วัดพระเจ้าตนหลวง

วัดพระเจ้าตนหลวง

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระเจ้าตนหลวง หมู่ 4 สบปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 1928 พระอธิการสมเ็ชร์ สุทฺธจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง
 
วัดพระเจ้าตนหลวง เป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองพร้าว สมัยพระยากือนาขึ้นมาเมืองพร้าว ได้สร้างวัดนี้ขึ้นระหว่าง พ.ศ.1928 โดยทรงให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งเหนือบนหลังช้างประดิษฐานไว้
 
ซึ่งต่อมาได้เรียกว่าวัดพระเจ้าตนหลวงหรือที่ชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่า วัดพระเจ้านั่งช้าง ซึ่งมีสภาพเป็นวัดร้างเหลือแต่พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ เป็นศิลปะล้านนาตอนปลาย ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัด มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และบูรณะพระพุทธปรูปเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ สมชื่อวัด

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระเจ้าตนหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)