หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.ป่าไหน่ > วัดสันปอธง


เชียงใหม่

วัดสันปอธง

วัดสันปอธง

Rating: 2.8/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันปอธง เลขที่ 89 หมู่ที่ 6 บ้านสันปอธง.ถนน- ตำบลป่าไหน่เขต 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สมบูรณ์ที่สุดของในตำบลป่าไหน่ ที่มีพร้อม และสมบูรณ์ทุกอย่าง มีพระธาตุเจดีย์ อุโบสถ วิหาร กุฎิสงฆ์ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย
 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน.74 ตรางวาโฉนด เลขที่ 100 อาณาเขตติดกับสถานที่ต่างๆดังนี้ ทิศเหนือจดที่บ้านนายคำ ขันปิง ทิศใต้จดที่บ้านนายชื่น และนายจา ผัดวัน ทิศตะวันออกจดที่ลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ถนนสาธารณะ
 
ประวัติความเป็นมาอย่างสังเขป วัดสันปอธงเริ่มบูรณะสร้างพระธาตุเจดีย์โดยครูบาอินต๊ะ และมีพ่อหลวงบ้าน คือ พ่อหนานใจ พร้อมด้วยศรัทธาญาติโยม เมื่อ.พ.ศ.2416 ร่วมกันก่อสร้าง และบูรณะ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันปอธง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)