หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.น้ำแพร่ > วัดสันขวาง


เชียงใหม่

วัดสันขวาง

วัดสันขวาง

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันขวาง สังกัดคณะสงฆ์นิกาย วัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา โฉนดเลขที่ 5363 เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2418 โดยมีท่านครูบาปัญญา ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่ เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดข้น
 
วัดสันขวาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอพร้าว เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านราชการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ.2432 (โดยประมาณ) เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 3 โดยประชากร 104 ครอบครัว
 
หมู่บ้านสันขวาง เป็นหมู่บ้านไตยใหญ่ ซึ่งแยกออกมาจากหมู่บ้านป่าตุ้มดอน ตามที่บรรพบุรุษได้เล่าสืบต่อกันมาว่า  ได้มีพี่น้องไตยใหญ่อยู่คู่หนึ่ง จากเมืองแสนหวี บ้านน้ำคลำในเขตรัฐฉาน ของประเทศพม่า
 
ซึ่งสองพี่น้องได้อพยพมาพร้อมครอบครัว โดยได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่เป็น  2 หมู่บ้าน คือบ้านป่าตุ้มดอน และบ้านสันขวางในปัจจุบันนี้ โดยที่ได้รับปกำครองของประเทศอังกฤษมาโดยตลอดจนเมื่อปี พ.ศ. 2432 ทางการได้โอนสัญชาติไทยให้กับราษฎรทุกครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ
 
ที่มาของคำว่า สันขวาง คือลักษณะคันดิน ที่มีทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งสั้นละยาว มาปิดกันถนน หรือเป็นคันกั้นลำน้ำไม่ให้ผ่าน ในกรณีบ้านสันขวางในอดีตนั้น ไม่มีสันหรือคันดินที่มีลักษณะเป็นคันดินยาว เป็นลำขวางตั้งแต่ลำน้ำแม่งัด ยาวมาจนถึงบ้านสันขวางในปัจจุบัน
 
และในอดีตสันหรือคันดินที่กันระหว่างเมืองสองเมืองในสมัยนั้น หลังจากนั้นมาก็ถูกเลิกใช้ ชาวบ้านก็ช่วยกันเริ่มสร้างถนนสายใหม่ขึ้นมาแทนปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยของสันหรือคันดินให้เห็น อยู่ที่ทางทุ่งนาด้านทิศเหนือของถนน ก่อนจะถึงลำน้ำแม่งัด ดังทีผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบต่อกันมาดังเช่น ทุกวันนี้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันขวาง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)