หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.น้ำแพร่ > วัดพระเจ้าล้านทอง


เชียงใหม่

วัดพระเจ้าล้านทอง

วัดพระเจ้าล้านทอง

Rating: 2.9/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ฮันส์ เพนธ์ พรรณเพ็ญ เครื่องไทย ศรีเลา เกษพรหม สำรวจ พ.ศ.2535 วัดพระเจ้าล้านทองตั้งอยู่ที่พร้าวเก่า ในเถียงใต้อยู่ทางทิศตะวันตก
 
ของศูนย์กลางอำเภอพร้าว ห่างจากศูนย์ กลางอำเภอพร้าว 3.6 กิโลเมตร ทางอากาศและอยู่ทางทิศเหนือ ของศูนย์กลางตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างจากศูนย์กลางตัวเมืองเชียงใหม่ 68.5 กิโลเมตรทางอากาศ
 
วัดพระเจ้าล้านทอง ถูกขนานนามตามพระรูปที่เชื่อว่าเป็นพระพุธทรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองพร้าววังหินมาช้านาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อทองสำริด ขนาดหน้าตัด 180 เซนติเมตร สูงรวม 274 เซนติเมตร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโปรแกรมวัตถุตามประกาศกรมศิลปกร์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2528
 
วัดพระเจ้าล้านทอง เป็นวัดแห่งประวิติศาสตร์ ว่ากันว่าในอดีตนั้นนอกจากวัดแห่งนี้จะเป็นเมืองเก่าแก่แล้ว เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพผ่านเมืองพร้าวนั้น พระองค์ได้หยุดทัพ ณ วัดพระเจ้าล้านทองแห่งนี้อีกด้วย
 
วัดพระเจ้าล้านทองนั้นไม่มีพระสงฆ์จำวัดเลยมีเพียงคำค่ำลือถึงอาถรรพ์ต่าง ๆ ซึ่งชาวเมืองพร้าวเชื่อกันพระสงฆ์ผู้มีบุญญาธิการจริงๆเท่านั้น จึงจะจำพรรษาอยู่ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ นอกทุกปีนั้นทางวัดจะมีประเพณีทำบุญเป็นประจำทุกปี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระเจ้าล้านทอง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)