หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.ทุ่งหลวง > วัดบ้านหม้อ


เชียงใหม่

วัดบ้านหม้อ

วัดบ้านหม้อ

Rating: 3.5/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านหม้อ ตั้งอยู่ที่บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
 
วัดบ้านหม้อ สร้างเมื่อ พ.ศ.2450ตั้งอยู่ วัดบ้านหม้อเก่าซึ่งในปัจจุบันมีแต่โบสถ์ร้าง 1 หลังซึ่งเก่าแก่และชำรุดจนใช้การไม่ได้ และอยู่ห่างจากวัดบ้านหม้อในปัจจุบันประมาณ 500 เมตร วัดบ้านหม้อถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 
เสนาสนะประกอบด้วยวิหาร 1 หลัง กุฏิ 2 หลัง ศาลาธรรมหอระฆัง และอุโบสถเก่าแก่ 1 หลังที่ไม่ได้อยู่ในวัดแต่เป็นเสนาสนะที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนในอำเภอพร้าวและเป็นวัดที่มีประชาชนมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นจำนวนมากวัดหนึ่ง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านหม้อ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)