หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.ทุ่งหลวง > วัดทุ่งหลวง (พร้าว)


เชียงใหม่

วัดทุ่งหลวง (พร้าว)

วัดทุ่งหลวง (พร้าว)

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ่งหลวง ตั้งอยู่บ้านสันมะนะ ถนนพร้าว - สันทราย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 2 ไร่ 33 ตารางวา
 
ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่่งของหอระฆังเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของสำคัญ จัดแสดงของใช้ไม้สอยโบราณ ธนบัตรโบราณ เหรียญกษาปณ์
 
โดยได้จากชาวบ้านในอำเภอบริจาคให้แก่วัด ไว้เพื่อการศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งตามโครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดทุ่งหลวง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทุ่งหลวง (พร้าว)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)