หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.เขื่อนผาก > วัดสหกรณ์แปลงสอง


เชียงใหม่

วัดสหกรณ์แปลงสอง

วัดสหกรณ์แปลงสอง

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสหกรณ์แปลงสอง ตั้งอยู่บ้านสหกรณ์แปลงสอง หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพ้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 16 ไร่ ที่ดินได้รับอนุญาตใช้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จทรงเยี่ยมราษฏรและถวายพระราชทรัพย์เป็นทุนสร้างวัด
 
ในที่วัดร้างพระเจ้าหลวง ทรงสร้างศาลารวมใจสำหรับบริการประชาชน ปัจจุบันวัดเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อย่างต่อเนื่อง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสหกรณ์แปลงสอง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)