หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สันติสุข > วัดห้วยดินจี่


เชียงใหม่

วัดห้วยดินจี่

วัดห้วยดินจี่

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยดินจี่ เลขที่ 279 หมู่ 5 บ้านสันนกแก้ว ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160 นิกาย มหานิกาย เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 เดือน พ.ศ. 2535 พระเฉลิม จิตฺตสํวโร จิตฺตสัวโร เจ้าอาวาสวัดห้วยดินจี่
 
วัดห้วยดินจี่ เดิมเป็นวัดโบราณ โดยสันนิษฐานว่าถูกสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2339 หลังจากได้ถูกปล่อยทอดทิ้งไห้ร่างมาเป็นเวลานาน จนไม่เหลือร่องรอยทางด้านวัตถุก่อสร้างต่างๆเอาไว้ จนมาเมื่อปี พ.ศ.2514 ได้มีชาวบ้าน บ้านสันนกแก้ว จำนวนหนึ่ง ซึ่งในจำนวนนั้นก็มี พ่อกำนันเดช หลุยบุญเป็ง
  
พ่ออุ้ยคำ อุ้ยอ้าย พ่อติ๊บ เกี๋ยง พ่อจันทร์ นาโนพรหม พ่อน้อยจื่น วงอินต๊ะ พ่อหลวงปั๋น สุรินต๊ะ ได้ร่วมก้นมาแผ้วถางยังบริเวณที่เป็นวัดร้าง และได้ร่วมกันสร้างยังเสนาสนะต่างๆตามกำลังทรัพย์ มาช่วยกันสร้าง เช่น ศาลาบำเพ็ญบุญ 1 หลัง ห้องน้ำ 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง กุฏิไม้ 2 ชั้น 1 หลัง พอมาในปี พ.ศ.2516 ทางกรมที่ดิน ก็ได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ออกเป็นหนังสือ น.ส.ก. เลขที่ 6
 
ซึ้งเนื้อที่ของวัดประมาณ 6 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา กระทรวงก็ได้ยกเอา วัดร้างห้วยลิ้นจี่ ขึ้นให้เป็นวัดให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา และได้ตั้งชื่อว่า วัดห้วยดินจี่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 279 หมู่ 10 บ้านสันนกแก้ว ตำบลยางคราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
โดยส่วนมากชาวบ้านมักเรียกว่า วัดห้วยหินต้อง เพราะในสมัยก่อนได้มีคนมาขุดเอาหินซึ้งมีลักษณะคล้ายหินศิลาแลง โดยส่วนมากในบริเวณหลังวัดจะมีลำห้วยผ่าน ซึ่งชาวบ้านเรีกลำห้วยนี้ว่า ลำห้วยช้างตาย ดังนั้นชื่อของวัดจึงมีคำว่า ห้วย ตามสภาพที่คนสมัยก่อนมักจะตั้งชื่อตามความเคยชินหรือตามสภาพแวดล้อมของคนโบราณ มักจะนำมาตั้งเป็นชื่อ

มือถือ : 0861929155

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดห้วยดินจี่

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)