หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ยางคราม > วัดป่าลาน (ยางคราม)


เชียงใหม่

วัดป่าลาน (ยางคราม)

วัดป่าลาน (ยางคราม)

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าลาน (ยางคราม) ในอดีตนั้นวัดป่าลานตั้งอยู่ในเขตยางคราม อำเภอจอมทอง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2536 ทางการได้แบ่งแยกเขตการปกครองแยกจากตำบลยางครามตั้งเป็นตำบลใหม่ชื่อตำบลสันติสุข แยกจากอำเภอจอมทอง มาเป็นกิ่งอำเภอดอยหล่อ
 
และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอดอยหล่อเมื่องานเฉลิมพระเกิยรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2550 ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าวัดป่าลานเป็นวัดที่ร้างมานานหลายร้อยปี ไม่ทราบสร้างแต่สมัยใดเหลอแต่หลักฐานคือ เจดีย์ ที่พักมีต้นไม้ขึ้นกลางเจดีย์และมีต้นลานป่าขึ้นตามบริเวณวัดมีต้นไผ่ต้น ไม้นา ๆ พันธุ์ขึ้นไปทั่วจนชาวบ้านไม่กล้าเข้าชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่ากู่ป่าลาน
 
และมีฐานที่มองเห็นอีกอย่างคือหินพัทธสีที่ยังทำจากหินเป็นแท่งฝังรอบอุโบสถ เวลาล่วงเลยมาถึง พ.ศ.2460 ครูบาพรหม เจ้าอาวาสวัดหนองหลั้ว ท่านเห็นว่า บริเวณวัดใกล้เคียงไม่มีอุโบสถที่จะทำ
 
สังฆกรรมของสงฆ์ท่านครูบาเลยเป็นประธานบูรณปฎิสังขรณ์อุโบสถเก่าขึ้นเท่าของเดิมจนถึง พ.ศ. 2463 จึงสำเร็จ เมื่อทำกิจสงฆ์เรียบร้อยพากันกลับวัดใครวัดมันไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาในปีต่อมาท่านครูไชยยาเจ้าอาวาสวัดคันธาวาส ท่านเห็นว่าวัดป่าลานเป็นวัดร้างเก่าแก่ขาดพระสงฆ์มานานและเป็นสถานที่สงบเหมาะแก่การปฎิบัติธรรม
 
ต่อมาเมื่อมีศรัทธญาติ โยมมาทำบุญมากขึ้นไม่มีที่จะทำบุญท่านครูบาเลยเป็นประธานสร้างวิหารขึ้นมาหลังหนึ่งไม่ใหญ่โตเท่าไหร่พอเหมาะแก่การทำบุญในสมัยนั้น มีภิกษุสามเณรแม่ชีและชาวบ้านบางคนมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วย จน พ.ศ.2481 จึงสร้างวิหารเสร็จ ครูบาอยู่ปฎิบัติธรรมถึงปี .ศ.2481
 
ท่านเกิดอาพาธล้มป่วยลงศรัทธาจึงได้พาท่านรักษาตัวที่สัดทุ่ง ปุย ในที่สุดท่านครูบาก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ หลังจากประชุมเพลิงศพท่านครูบาแล้วก็ได้นำอิฐิ ท่านมาบรรจุไว้ที่ใกล้ฐานเจดีย์วัดป่าลาน นับว่าท่านครูบาไจยยาเป็นพระที่ปฎิบัติชอบที่ดีมากและเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่มาจพพรรษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โทร : 053367312

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าลาน (ยางคราม)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)