หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.ดอยเต่า > วัดปากทางสามัคคี


เชียงใหม่

วัดปากทางสามัคคี

วัดปากทางสามัคคี

Rating: 3.8/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปากทางสามัคคี (ม่อนฤาษี) หมู่ที่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2525 ในวาระฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิาจารย์ (หลวงพ่อทอง  ศิริมังคโล) เป็นองค์อุปถัมภ์สร้าง
 
และมีพระจำเนียร สุภาธโส แห่งวัดตะโปธาราม เชียงใหม่ มาเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส ได้ฝึกอบรมศรัทธา ประชาชน ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อปี พ.ศ.2529 ทางวัดได้มีการบรรพชาสามาเณรภาคฤดูร้อนขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน เดือนเมษายนของทุกปี
 
 โดยมีเยาวชนสมัครเข้ามาบรรพชาประมาณ 250 ถึง 300 คน โดยดำเนินการมาถึงปี 2533  และช่วงนี้พระจำเนียร  สุภาธโส เจ้าอาวาสวัดได้มรณภาพไป ทางการจึงแต่งตั้งให้พระนิวัฒน์  สุเมธโส เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา
 
และได้มีการจัดงานปริวาสกรรมขึ้นแทนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ซึ่งการจัดงานปริวาสกรรมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยมีพระสงฆ์ทั่วประเทศ 77 จังหวัด พร้อมด้วยพระสงฆ์ต่างประเทศ เช่น พม่า กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น
 
ซึ่งทางวัดจัดงานปริวาสกรรมนี้มาแล้วเป็นระยะเวลา 19 ปี ซึ่งจะมีพระสงฆ์มาปฏิบัติกันในปีหนึ่ง ๆ ประมาณ 400 รูป ขึ้นไป สำหรับเนื้อที่ของวัดนั้นมีประมาณ 45 ไร่ มีกุฏิสงฆ์ 15 หลัง พระเจ้าทันใจ ศาลาการเปรียญ โบสถ์ พระเจดีย์ ศาลาเอนกประสงค์ หอระฆัง เจ้าแม่กวนอิม กุฏิแม่ชี 5 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม รวม 125 ห้อง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปากทางสามัคคี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)