หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.แม่คะ > วัดคยานุสิทธิ์


เชียงใหม่

วัดคยานุสิทธิ์

วัดคยานุสิทธิ์

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคยานุสิทธิ์ ตั้อยู่ที่หมู่ที่ 1 เลขที่7 บ้านแม่คะ ต.แม่คะ อ.ฝาง-เชียใหม่ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งานกับอีก 16 ตารางวา น.ส.ต เลขที่ 1459 เลขที่ดิน 136 ทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น10 วา จดทางสาธาณะทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 5วา จดหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 2 งาน
 
วัดคยานุสิทธิ์ สร้างเมื่อ พ.ศ 2463 โดยมีพ่อหลวงน้อยหมื่น ติ๊บสิน เป็นประธาน รวมใจกันสร้างวัด และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ 2523

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดคยานุสิทธิ์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)