หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยสะเก็ด > ต.ป่าเมี่ยง > วัดปางอั้น


เชียงใหม่

วัดปางอั้น

วัดปางอั้น

Rating: 3.4/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปางอั้น เลขที่ 31 หมู่ 1 บ้านปางอั้น  เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50220 เนื้อที่ 3 งาน 20 ตารางวา จากคำบอกเล่าของนางหมั้น ใจปิน อายุ 92 ปี (ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่) ว่าพ่อ-แม่เล่าให้ฟังว่า
 
วัดปางอั้น ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2441(จากคำบอกเล่าของปู่-ย่า) โดยขณะนั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันว่าชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย(นักบุญแห่งล้านนาไทย) เดินทางไปสร้างวัดขุนลาว(ต.แม่เจดีย์ใหม่) ขณะเดินทางกลับ ได้แวะพักบริเวณวัดปางอั้นในปัจจุบัน
 
และได้นิมิตว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งวัดเก่าในอดีต(ขณะนั้นเป็นวัดร้าง) จึงได้บอกชาวบ้านในขณะนั้น(รวมทั้งปู่-ย่าของนางหมั้น ใจปิน) ให้บูรณะเป็นวัดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ขณะมีการบูรณะก่อสร้างนั้น มีการขุดพบพระพุทธรูปเก่าแก่ คือ พระสิงห์ จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันยังมีเก็บรักษาไว้ในวิหาร คือ พระสิงห์ 3 ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
 
นอกนั้นได้มีการสร้างพระธาตุเจดีย์ และบรรจุพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากไว้ภายใน เพื่อป้องกันการถูกลักขโมยจากโจร โดยวัดในสมัยนั้นได้ทีเจ้าอาวาส สลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 14 รูป และในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเสนาสนะครบถ้วน
 
โดยล่าสุดเมื่อปีพ.ศ.2551 ได้มีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นเป็นอุโบสถมหาอุตม์(ไม่มีปะตูหน้าต่าง โดยเข้าทางอุโมงค์) มีพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรหน้าตัก 50 นิ้ว เป็นพระประธานภายในอุโบสถ มีศรัทธาสาธุชน-นักท่องเที่ยวเดินทางไปนมัสการ และเที่ยวชมภูมิทัศน์-บรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีของวัดปางอั้นไม่ขาดสาย ปัจจุบันมีพระอธิการพิศาล ธมมฺทีโป เป็นเจ้าอาวาส

มือถือ : 0861144885

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปางอั้น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)