หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.สบเตี๊ยะ > วัดหนองอาบช้าง


เชียงใหม่

วัดหนองอาบช้าง

วัดหนองอาบช้าง

Rating: 2.8/5 (19 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองอาบช้าง เที่ยวเชียงใหม่ ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เลขที่ 136 หมู่ 9 หนองอาบช้าง  เชียงใหม่ - ฮอด ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2484 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 เดือน พ.ศ. 2538 พระครูโสภิตปุญโญภาส โอภาโส เจ้าอาวาส
 
วัดหนองอาบช้าง เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ของชาวหนองอาบช้าง ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ จะทำขึ้นที่นี่ เช่น การทำบุญตักบาตร การแห่ไม้ค้ำโพธิ์ก็จะแห่มารวมกันที่วัดแห่งนี้
 
วัดหนองอาบช้าง จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของชาวบ้านนอกจากนี้ที่วัดยังมีการทำพิธีสืบชะตา ซึ่งมีทั้งแบบทำพิธีเป็นกลุ่มคณะและทำพิธีเป็นส่วนบุคคล ใครที่อยากทำพิธีก็สามารถติดต่อทางวัดเพื่อทำพิธีได้ ภายในวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่ที่ชาวบ้านมาทำบุญไม้ค้ำโพธิ์ และมีพระธาตุ 5 องค์ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนบ้านหนองอาบช้างได้สักการะอีกด้วย
 
พระเจ้าทันใจ ปางมารวิชัย ประดิษฐาน ณ วัดหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปที่สามารถสร้างเสร็จภายใน 1 วัน พุทธศาสนิกชนจึงเชื่อว่ามีพระพุทธานุภาพ ที่จะสามารถบันดาลให้เกิดโชคลาภ
 
และความสมปรารถนาได้ทันอกทันใจเมื่ออธิษฐานขอพรในวัดสำคัญทางภาคเหนือนิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า“พระเจ้าทันใจ”ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน กล่าวคือ จะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป จนสามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนเวลา 18.00 น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป
 
และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในเย็นอีกวันหนึ่ง ทั้งนี้การสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน 1 วัน จึงถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ จึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกรรมสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ
 
เมื่อสร้างเสร็จจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์ ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วยและในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้น จะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย พระเจ้าทันใจปางมารวิชัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองอาบช้าง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)