หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.สบเตี๊ยะ > วัดสบเตี๊ยะ


เชียงใหม่

วัดสบเตี๊ยะ

วัดสบเตี๊ยะ

Rating: 3.8/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสบเตี๊ยะ เที่ยวเชียงใหม่ ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เลขที่ 176 หมู่ 1 สบเตี๊ยะ เชียงใหม่-ฮอด ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160 เนื่้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา วัดราษฎร์ มหานิกาย
 
วัดสบเตี๊ยะ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2240 วัดสบเตี๊ยะสร้างเมื่อ พ.ศ.2240 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2493 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร
 
การบริหารและการปกครองมีเข้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 ครูบากันธิยะ รูปที่ 2 ครูบามหาวัน รูปที่ 3 ครูบาอินใจ รูปที่ 4 ครูปัญญาอ้าย รูปที่ 5 ครูบาอิ่นแก้ว อภิวํโส ตั้งแต่ พ.ศ.2475 เป็นต้น พระครูพิพิธบุญญาภิรม โภณฑญโญ เจ้าอาวาสวัดสบเตี๊ยะ

โทร : 053826703

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสบเตี๊ยะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)