หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.แม่ก๊า > วัดโรงวัว


เชียงใหม่

วัดโรงวัว

วัดโรงวัว

Rating: 2.8/5 (16 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโรงวัว เดิมชื่อ วัดผามวัว ซึ่งในที่ปลูกสร้างในปัจจุบันนี้ เป็นวัดร้างมาตั้งแต่อดีตกาล และได้สร้างขึ้นเป็นวัดมาอีกเมื่อ พ.ศ. 2210 ในทะเบียนวัดของจังหวัด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2275 ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดผามวัว
 
เนื่องจากในสมัยก่อนมีพ่อค้าวัวในต่างถิ่นทั้งที่อยู่ใกล้ไกล ได้นำเอาวัว มาพักแรมปลูกสร้างปะรำ (ผาม) เป็นที่พักพาอาศัยตลอดมา ต่อมาก็ได้มีผู้คนอพยพทะยอยเข้ามาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านขึ้นโดยลำดับ
 
ในระยะหลัง ๆ จากนั้นมา คือมีพ่อใจ ชักชวนชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธามาแผ้วถางที่เป็นป่ารกรุงรังให้สะอาด แล้วช่วยกันสร้างวัดขึ้นมา ณ สถานที่ดังกล่าวนี้ และได้ตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้านเรียกว่า วัดผามวัว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโรงวัว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2489
 
วัดโรงวัว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 197 หมู่ 2 ถนนกั้นลำน้ำปิง ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อวัดผามวัว เป็นวัดร้างสร้างเมื่อ 2210 ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2275
 
ในสมัยก่อนมีพ่อค้าวัวได้มาพักแรมและได้สร้างปะรำ (ผาม) เป็นที่พักอาศัย ต่อมาได้มีชาวบ้านทยอยมาอยู่ปลูกสร้างบ้านขึ้นเรื่อย ๆ และได้ตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า บ้านผามวัว ต่อมาได้มีพ่อค้าใจ๋ ได้ชักชวนชาวบ้านมาสร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดผามวัว
 
หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อวัดว่า วัดโรงวัว จนถึงปัจจุบัน ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2275 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2489 พระครูอรรถกิจจาทร อตฺถกาโม เจ้าอาวาสวัดโรงวัว

โทร : 053829680

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโรงวัว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)