หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.บ้านหลวง > วัดน้ำต้อง


เชียงใหม่

วัดน้ำต้อง

วัดน้ำต้อง

Rating: 3.2/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้ำต้อง หมู่ 10 แม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 28 เดือน พ.ศ. 2543
 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดน้ำต้อง เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2553 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี
 
โดยมี พระใบฎีกาบุญรัตน์ รตนวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดน้ำต้อง คำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดน้ำต้อง มีคณะกรรมการโดยการแต่งตั้ง จำนวน 6 คนและครูผู้สอน จำนวน 5 รูป/คน จำนวนนักเรียนในปีการศึกษาแต่ละปี เฉลี่ย จำนวน 30 คน
 
วิชาที่สอน ได้ธรรมศึกษาตรี –โท-เอก และวิชาที่สอนพิเศษ ได้แก่ ดนตรีพื้นเมือง กลองมองเซิง งานหัตถกรรม เช่น งานใบตอง และกีฬาพื้นบ้านฯลฯ
 
นักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดน้ำต้อง มีส่วนร่วมกิจกรรมส่วนมากมายในเขตบริการของวัด และใกล้เคียง นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่วนมากอยู่ในเขตบริการของวัด
 
และใกล้เคียง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น จัดงานวันสำคัญทางศาสนา ,กิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และการร่วมกิจกรรมของชุมชน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดน้ำต้อง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)