หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.บ้านแปะ > วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย


เชียงใหม่

วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย

วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย

Rating: 3.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ หมู่ 11 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50240 เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2533 พระใบฎีกาสัญญา ฐานสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
 
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย ย้ายมาจากหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8 พ.ศ.2514 สร้างตั้งวัดปี 2516 เดิม มีพระ 1 รูป พระแก้ว ธรรมชินโน มีศรัทธาประมาณ 220 หลังคาเรือน
 
โดยการบริจาคที่ดินวัด โดยนายเป็ง สุดใจ และที่โรงเรียน เมื่อปีประมาณ 2525 ได้สร้าง ศาลา 1 หลัง ปี 2538 ได้มีการสร้างศาลาหลังที่ 2 ปี 2536 สร้างกุฏิ และในปี 2547 ได้มีการสร้างวิหาร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)