หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.บงตัน > วัดบงตัน


เชียงใหม่

วัดบงตัน

วัดบงตัน

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบงตัน หมู่ 7 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50260 เนื้อที่ 10 ไร่ 1งาน วัดราษฎร์มหานิกาย
 
วัดบงตัน สร้างเมื่อราว พ.ศ. 2495 โดยมีครูบาขาวปี ได้ผ่านมาสร้างกุฏิหญ้าคาขึ้นอีก 1 หลัง ต่อมาครูบาวงษาชัยวัฒนาผ่านมาสร้างกุฏิไม้ขึ้นอีก 1 หลัง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีวัดทำบุญ
 
วัดบงตัน ตั้งอยู่ ณ บ้านบงตันกับบ้านเด่นป่ามะตัน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ หลังแต่นั้นมาได้มีเจ้าอาวาสอยู่ติดต่อกันมา 10 กว่ารูป แต่ไม่ปรากฏชื่อ เป็นหลักฐานอยู่
 
ต่อมาได้มีพระจาริกมาอยู่ราว พ.ศ. 2538 ต่อมาได้เข้ามาอยู่ราว วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน พระอธิการพรหมมินทร์ ปุญญาคโม เจ้าอาวาสวัดบงตัน

มือถือ : 0892648399

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบงตัน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)