หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.บงตัน > วัดท่าเดื่อ (ดอยเต่า)


เชียงใหม่

วัดท่าเดื่อ (ดอยเต่า)

วัดท่าเดื่อ (ดอยเต่า)

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่าเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260 เดิมที่ตั้งวัดท่าเดื่อ ห่างจากที่ตั้งปัจจุบัน ประมาณ 4.800 เมตร ไปทางทิศตะวันตก
 
เนื่องจากในปี พุทธศักราช 2507 ได้เกิดน้ำท่วมหมู่บ้านท่าเดื่อ และวัดท่าเดื่อ จากการสร้างเขื่อนยันฮี หรือ เขื่อนภูมิพล ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระดับน้ำได้เอ่อท่วมทั้งวัดท่าเดื่อและหมู่บ้านท่าเดื่อ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ศรัทธาชาวบ้านท่าเดื่อ
 
จึงได้อพยพโยกย้ายไปตามที่ต่าง ๆ บ้างก็ตามครูบาขาวปี ไปตั้งวัด ตั้งบ้านที่อำเภอลี้ คือหมู่บ้านผาหนาม ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บ้างก็ไปอยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บ้างก็ไปอยู่ที่แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้างก็ไปตั้งหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่นิคมฯจัดสรรให้ คือหมู่บ้านแปลงห้า ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 
แต่ศรัทธาชาวบ้านท่าเดื่อส่วนใหญ่ โดยมีพระมหาทอง ยามเทวี (ปันศิริ) หรือ พระครูศิริธรรมจารี และนายเป็ง หมื่นแยง ผู้ใหญบ้านท่าเดื่อ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (เดิม) ได้มาสร้างวัดขึ้นห่างจากที่ตั้งเดิม (วัดเก่า) ประมาณ 3.900 เมตร ติดกับทางเดินหมู่บ้าน (ทางเดินสมัยวัวต่าง)
 
และในปี พุทธศักราช 2507 ก็ได้ย้ายวัดอีกครั้งโดยมีศรัทธา นายแปง ธิกันทา ได้ถวายที่ดิน จำนวน 2.4 ไร่ เป็นไร่ปลูกข้าวโพดที่ซื้อจากกระเหรี่ยง ในราคา 500 บาท ให้กับวัดเพื่อสร้างวัดท่าเดื่อขึ้นใหม่ โดยมี พระมหาทอง ยามเทวี(ทอง ปันศิริ) หรือพระครูศิริธรรมจารี เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างวัด
 
ในวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2511 ได้มีการบูรณะ ศาลาขึ้นใหม่ หนึ่งหลัง พร้อมกับสร้างพระประธาน (หลวงพ่อทองคำ) ในศาลาไม้ โดยมีพระครูอดุลญาณสุนทร (ตุ๊จันทร์) วัดบ้านชั่งแปลง8 อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า พระครูบาจินา เจ้าอาวาสวัดชัยชนะ ท่าข้ามใต้ อดีตเจ้าคณะตำบลห่างดง อำเภฮฮอด พระครูปัญญาพรหมคุณ (ตุ๊คำปวน) อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า ร่วมเป็นประธานสงฆ์ แ
 
ละสงฆ์พิธี สร้างพระประธาน ในปี พุทธศักราช 2515 ก็ได้มีการสร้างกุฏิสงฆ์ (โฮง) และเสนาสนะอีกหลายอย่าง ส่วนในหมู่บ้านก็ได้มีการทำเสาหลักหมู่บ้าน ในวันที่ 1เดือน มกราคม พุทธศักราช 2507 และมีประชุมที่จะตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ บ้างกลุ่มก็จะตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงสักงาน บ้างกลุ่มก็จะตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านป่าสัด บ้างกลุ่มก็จะตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านสมบุญพัฒนา
 
บ้างกลุ่มก็จะชื่อเดิมว่า บ้านท่าเดื่อ ในตอนนั้นก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเอาชื่ออะไร ต่อมาได้มีการสร้างโรงเรียนขึ้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้ครูใหญ่ ชื่อครูอินทร์ปั๋น นามสกุล อาสนะ (ผ.อ.สมัยนั้น) ใส่ชื่อโรงเรียน ครูใหญ่ (ผ.อ.สมัยนั้น) ไม่รู้จะใส่ชื่ออะไร ก็เลยไปถามผู้เฒ่า ผู้แก่ในสมัยนั้น(ไม่รู้ชื่ออะไร) ว่าจะใส่ชื่อโรงเรียน ว่าโรงเรียนบ้านอะไร
 
ผู้เฒ่า ผู้แก่ในสมัยนั้น (ไม่รู้ชื่ออะไร) ให้ใส่ชื่อ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง จากนั้นมาก็เรียกชื่อหมู่บ้าน ว่า หมู่บ้านหนองผักบุ้ง ส่วนทางวัดท่าเดื่อ ในปี พุทธศักราช 2523 ได้มีการสร้างกำแพง ในปี พุทธศักราช 2525 ได้มีการสร้างฐานพระประธานในศาลาใหม่ และงานฉลอง(ปอยหลวง) กำแพงวัด

โทร : 053031530

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดท่าเดื่อ (ดอยเต่า)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)