หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.ดอยเต่า > วัดดอยเต่า


เชียงใหม่

วัดดอยเต่า

วัดดอยเต่า

Rating: 3.1/5 (20 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอยเต่า เลขที่ 302 หมู่ 3 บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50260
 
วัดดอยเต่า เป็นวัดราษฎร์มหานิกาย เนื้อที่ 6 ไร่ 57 ตารางวา วัดดอยสร้างเมื่อ พ.ศ. 2448 มีชื่ออีกอย่างว่า "วัดหลวงดอยเต่า" เคยเป็นวัดร้างของพระลัวะตั้งอยู่ริมฝั่งลำห้วยแม่หากฝั่งตะวันออก
 
เนื่องจากตั้งอยู่ในฝั่งแม่น้ำ จึงถูกน้ำเซาะอยู่เรื่อยๆทุกปีบริเวณเนื้อที่แคบลงเรื่อยๆ ต่อมามีพระสงฆ์รูปนึงมาอยู่คือ พระสม ศรียอง ชาวบ้านมะกอก อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ตั้งจิตอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลาย
 
โดยมีศาลพ่อเฬ่าหนานเป็นที่เคาราพกราบไหว้ของชาวบ้านดอยเต่าเป็นอย่างมาก แล้วพระสม ศรียอง จึงได้นำชาวบ้านย้ายมาสร้างวัดใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งห่างจากที่เดิมประมาน 200 เมตร
 
วัดดอยเต่า ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2448 วัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อวันที่ 9 เดือน พ.ศ. 2541 วัดพัฒนาดีเด่น เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ศ. 2550 พระอธิการแก้ว กุสลฺจิตโต เจ้าอาวาสวัดดอยเต่า

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอยเต่า

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)