หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.หนองป่าครั่ง > วัดบวกครกน้อย


เชียงใหม่

วัดบวกครกน้อย

วัดบวกครกน้อย

Rating: 3.1/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบวกครกน้อย เลขที่ 1 หมู่ 2 บวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50000 ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ เนื้อที่ 6 ไร่ 72 ตารางวาวัดบวกครกน้อยสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2345
 
จากหลักฐานการจารึกที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานเก่า เดิมมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ต่อมาย้ายเพิ่มอีก 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา รวมทั้งหมด 6 ไร่ 72 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ม. 2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกทั้งหมด 4 ชื่อ ตามลำดับเหตุการณ์ความเหมาะสมของสภาพสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้
 
1.ชื่อวัดหัวดง เพราะเดิมเป็นป่าดงพงพี ที่พักอาศัยใช้เป็นทางผ่านไปสู่ดอยสุเทพของฝูงสัตว์ป่านานาชนิด ดังนี้เรียกกันว่าป่าช้างทางเสือ 2.ชื่อวัดบวกครกน้อย เพราะแยกออกมาสร้างใหม่จากวัดเดิมคือวัดบวกครกหลวงโดยมีสภาพพื้นที่แอ่งลึกคล้ายกับก้นครกและเป็นที่ท้องทุ่งนากระจัดกระจายไปด้วยที่นอน พักผ่อนของวัวควายเรียกว่า ปรัก ภาษาเหนือเรียกว่า บวก
 
จึงเรียกว่าบวกครกน้อยและเป็นวัดพี่วัดน้องกัน 3.ชื่อวัดบวกครกริมคาวเพราะมีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านผ่ากลางบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำมีชื่อว่าแม่น้ำคาว ภาษาเหนือเรียกว่าน้ำแม่คาว ซึ่งเป็นชัยภูมิที่ดีเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับถึงปัจจุบัน 4.ชื่อวัดบวกครกปลายราง มาสิ้นสุดปลายรางชานชลาใกล้วัดประมาณ 1.3 กิโลเมตร
 
จึงนำเอาคำว่าปลายรางมาต่อท้ายชื่อวัดให้สะดวกต่อการสังเกตในการเดกินทางมาที่วัดได้ถูกต้องตามจุดเด่นของสถานที่ทั้งสองให้คล้องจองกันตามสำนวนภาษาที่เรียบง่ายแฝงไว้ซึ่งความหมายชัดเจนมีโบราณสถานคือเจดีย์องค์เดิม อายุประมาณ 200 กว่าปี
 
และได้สร้างองค์ใหม่ครอบไว้เมื่อปี พ.ศ. 2458 ศิลปะล้านนาทรงระฆังคว่ำกุลช่างลำพูน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสร้างอุโบสถปี พ.ศ.2527สร้างวิหารหลังใหม่ศิลปะล้านนาปี พ.ศ. 2544 มรกุฏิสงฆ์ 2 หลัง มีศาลาการเปรียญ 2 หลัง ศาลาบาตร 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง ศาลาพระครูบาศริวิชัย-พลับพลาพระนเรศวร-เทวาลัยพิฆเณศ

มือถือ : 0892666429

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบวกครกน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)