หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.สุเทพ > วัดผาลาด


เชียงใหม่

วัดผาลาด

วัดผาลาด

Rating: 4.5/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดผาลาด มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "วัดสกิทาคา" ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่เลขที่บ้านห้วยผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ ห่างจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยประมาณ 4.5 กิโลเมตร
 
ทางเข้าวัดมีจุดสังเกตคือศาลา 2 หลัง กับป้ายชื่อวัดสีแดง สมัยผ่านไปมาเส้นทางนี้ช่วงแรกๆ เราก็นึกว่ามีอยู่แค่นี้ ที่ไหนได้มีอะไรมากมายซ่อนเร้นอยู่ในป่าด้านล่าง ขับรถลงไปประมาณสัก 200 เมตรก็มาถึงตัววัด ใครจะจอดรถไว้ริมถนนข้างบนแล้วเดินลงมา
 
ตำนานการสร้างพระธาตุดอยสุเทพเล่าเอาไว้ว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายหาสถานที่สร้างพระธาตุ โดยปล่อยให้ช้างเดินไป หากช้างหยุดที่ใดก็จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่นั่น ช้างย่อเข่าลงบริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้
 
แต่ก็ลุกเดินต่อไปจนถึงดอยอ้อยช้าง จึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ณ ที่แห่งนั้น ปัจจุบันคือพระธาตุดอยสุเทพ บริเวณที่ช้างหยุดย่อเขาลงครั้งแรกก็สร้างเป็นวัดแห่งนี้
 
ส่วนชื่อ “ผาลาด” ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าเดิมเรียกว่า “วัดผะเลิด” แปลว่า ลื่น เนื่องจากบริเวณนี้ทั้งคนและช้างมักลื่นล้มกันประจำ ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดผาลาด” ตามห้วยผาลาดที่ไหลผ่านบริเวณวัด 
 
พระวิหาร ตั้งอยู่กลางวัด แต่เดิมสร้างในสมัยพระเจ้ากือนา แต่ก็พังทลายจนเหลือแต่ฐาน จึงสร้างหลังใหม่ขึ้นมาทดแทน พร้อมๆ กับเมื่อครั้งครูบาศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ โดยเลี่ยงไม่ให้ทับกับที่ตั้งวิหารหลังเดิม
 
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมล้านนาผสมพม่า ฝีมือช่างชาวพม่า หน้าบันประดับด้วยไม้แกะสลักรูปนกยูง ประดับกระจกสีฟ้าเขียว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบชาวลั้วะ คาดว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากือนา
 
พระเจดีย์ อยู่ด้านหลังพระวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา ศิลปะล้านนา ได้รับการบูรณะพร้อมๆ กับพระวิหารจึงมีรูปแบบศิลปะพม่า เพราะเป็นฝีมือช่างชุดเดียวกัน ฐานสี่เหลี่ยมรองรับฐานย่อเก็จหลายชั้น องค์เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ
 
ประดับลายปูนปั้นยักษ์ ส่วนยอดแหลมไม่มีฉัตรกางกั้น ในอดีตเคยถูกขุดเจาะเอาของมีค่าออกไปจนยอดพังลงมา ปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
 
วิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตัวอาคารก่อด้วยอิฐ หลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น ประตูด้านหน้ามีจิตรกรรมสวยงามรูปเทวดาสององค์ ภายในประดิษฐานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
 
พระพุทธรูปหน้าผา เดิมคาดว่าที่ตั้งวิหารแบบพม่าที่ตั้งนิยมสร้างบนแนวผา ปัจจุบันหลงเหลือให้เห็นเพียงส่วนฐาน เคยประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน หนึ่งในนั้นคือ “พระไล่กา” ว่ากันว่าคนโบราณลงอาคมเอาไว้ในพระพุทธรูปดังกล่าว
 
เพื่อไม่ให้อีกา สัตว์แห่งความโชคร้าย บินผ่านวัด ต่อมาถูกทำลายไปสมัยทำสงครามกับพม่า ภายหลังชาวไทใหญ่ที่อพยพลี้ภัยสงครามมาอาศัยในบริเวณนี้ได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่ แต่เป็นศิลปะแบบไทใหญ่
 
ภายในวัดยังมีอีกสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมาก ทั้งบ่อน้ำทิพย์ วิหารเก่าวัดสามยอบ ศาลาพระพุทธรูป ลานปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น และประติมากรรมปูนปั้นต่าง ๆ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดผาลาด

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)